Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tyszowcach

Address

3 Maja 8, 22-630 Tyszowce

Tel.

+48 846 619 346, +48 846 619 315

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

niesienie pomocy