Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień

Address

Legnicka 3, 67-200 Głogów

Tel.

+48 767 274 700, +48 767 274 701

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

domy dla osób uzależnionych, placówki socjalne