Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Miejski Rzecznik Konsumentów w Krakowie

Address

Al. Powstania Warszawskiego 10, p. 72, 31-549 Kraków

Tel.

+48 126 169 231, +48 126 169 232

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices; legal counsel and prosecution

Description

doradztwo prawne, prokuratura i adwokatura