Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. w Pruszkowie

Address

Bryły 6, 05-800 Pruszków

Tel.

+48 227 582 063, +48 227 582 067, +48 227 586 608

Country

Poland

WWW

Email

Activity

sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

odprowadzanie ścieków
wywożenie śmieci
sprzątanie ulic