Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom Pomocy Społecznej

Address

Kaletnicza 8, 51-180 Wrocław

Tel.

+48 713 254 153, +48 713 462 723

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

dla osób z upośledzeniem psychicznym, placówki socjalne