Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Address

Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław

Tel.

+48 713 409 500, +48 713 409 525, +48 713 409 655

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; optical, precision and photographic equipment, retail; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dostarczanie wody
odprowadzanie ścieków
wodomierze