Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. - Zakład Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej

Address

Jagiellońska 65/67, 03-303 Warszawa

Tel.

+48 226 751 116

Country

Poland

WWW

Email

Activity

water collection, purification and distribution; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

dystrybucja wody, usuwanie ścieków