Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej - Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej

Address

Chałubińskiego 4/6, 00-613 Warszawa

Tel.

+48 226 301 061, +48 226 301 057

Country

Poland

WWW

Email

Activity

computers services, hardware and software; news agencies; libraries and archives

Description

Główna Biblioteka Komunikacyjna, bazy danych, archiwa