Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy - Księża Orioniści - Szkoła Podstawowa Nr 174

Address

Barska 4, 02-315 Warszawa

Tel.

+48 228 220 280, +48 228 220 117

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; social work activities

Description

działalność wychowawcza
szkolnictwo specjalne, domy poprawcze