Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Mo-Bruk - Siedziba, Zakład Odzysku Odpadów

Address

Korzenna 214, 33-322 Korzenna

Tel.

+48 184 417 048, +48 502 090 303, +48 184 417 099

Country

Poland

WWW

Email

Activity

construction of highways, roads, railroads, airfields and sport facilities; sewage and refuse disposal, road cleaning

Description

drogi, wywożenie śmieci, opróżnianie toalet