Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Narodowy Bank Polski - Departament Zarządzania Ryzykiem Finansowym

Address

Świętokrzyska 11/21, 00-049 Warszawa

Tel.

+48 226 532 688, +48 226 532 579

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension

Description

kontrola ponoszonego przez NBP ryzyka finansowego, bank centralny