Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Dializ Fresenius Nephrocare II - Stacja Dializ nr 2

Address

Peowiaków 1, 22-400 Zamość

Tel.

+48 846 271 762, +48 846 271 755

Country

Poland

WWW

Email

Activity

hospital; first aid, medical centers, home doctors

Description