Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

NOTARIUSZ Danuta Trusz

Address

Ozimska 18/5, 45-057 Opole

Tel.

+48 774 541 413, +48 774 411 028

Country

Poland

WWW

Email

Activity

legal services, lawyers, notarial offices

Description

- sporządzanie aktów notarialnych i aktów poświadczenia dziedziczenia
- spisywanie protokołów i dostarczanie oświadczeń
- sporządzanie spisów, odpisów i wyciągów