Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

NOVA Centrum Edukacyjne

Address

Nowogrodzka 42, IV p., 00-695 Warszawa

Tel.

+48 225 942 494, +48 225 942 493

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics

Description

Szkoła Policealna
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
kursy eksternistyczne, zawodowe, maturalne, językowe
Liceum Profilowane Ekonomiczno-Administracyjne
Technikum Młodzieżowe Informatyczne