Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ochotnicze Hufce Pracy - Hufiec Pracy 3-5 Świdnik

Address

Hotelowa 6, 21-040 Świdnik k. Lublina

Tel.

+48 817 516 637

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; social work activities; membership organizations

Description

Gimnazjum Przysposabiające do Zawodu
Rzemieślnicza Nauka Zawodu
Zasadnicza Szkoła Zawodowa