Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM - Biuro Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych

Address

Tkacka 19-22, Gustaw-Securitas Sp. z o.o., 70-556 Szczecin

Tel.

+48 914 340 372, +48 914 340 375, +48 914 340 377

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis

Description

badanie bezpieczeństwa obiektów, analizy zagrożeń, szacowanie ryzyka
kosztorysy, nadzór techniczny nad instalacjami systemów zabezpieczeń