Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości NASZ DOM w Krakowie

Address

Os. Dywizjonu 303 1, pok. 24, 31-871 Kraków

Tel.

+48 126 493 734

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business, employers and professional organizations

Description

Członek zwyczajny Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości