Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Okręgowy Urząd Miar w Gdańsku - Obwodowy Urząd Miar w Olsztynie

Address

Poprzeczna 19, 10-282 Olsztyn

Tel.

+48 895 267 268, +48 895 266 101

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe, wydawanie atestów