Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu - Obwodowy Urząd Miar w Kaliszu

Address

Piwonicka 7/9, 62-800 Kalisz

Tel.

+48 627 663 744, +48 627 534 132

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe, wydawanie atestów