Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie

Address

Elektoralna 4/6, 00-139 Warszawa

Tel.

+48 226 201 187, +48 225 819 131, +48 226 242 306

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

legalizacja, uwierzytelnianie przyrządów pomiarowych
nadzór w zakresie przestrzegania ustawy "Prawo o miarach