Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Okręgowy Urząd Miar w Warszawie - Obwodowy Urząd Miar w Lublinie

Address

Strzelecka 1a, 20-805 Lublin

Tel.

+48 817 469 095

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe, wydawanie atestów