Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INŻYNIERIA S.A.

Address

Sprzętowa 6, 10-467 Olsztyn

Tel.

+48 895 335 611, +48 895 335 666

Country

Poland

WWW

Email

Activity

glass, ceramics, tiles, bricks, cement, lime, concrete, other mineral products, manuf.; construction of docks, ports, waterways, dams, land melioration and irrigation systems; wood, metals, hardware, chemicals, wholesale

Description

budowa dróg wodnych, oczyszczalnie ścieków, płyty chodnikowe