Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Operator Logistycznych Paliw Płynnych Sp. z o.o. - Baza Paliw nr 10

Address

Kawice, 59-230 Prochowice

Tel.

+48 768 584 821, +48 768 584 825

Country

Poland

WWW

Email

Activity

wood, metals, hardware, chemicals, wholesale; cargo handling and storage

Description

paliwa ciekłe, magazyny, załadunek i rozładunek