Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Opolska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa - Oddział

Address

Żmigrodzka 143, 51-130 Wrocław

Tel.

+48 713 528 750

Country

Poland

WWW

Email

Activity

banking and financial services, except insurance and pension

Description