Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Optosoft Sp. z o.o.

Address

Radzionkowska 10, 51-506 Wrocław

Tel.

+48 713 699 950, +48 713 699 969

Country

Poland

WWW

Email

Activity

computers services, hardware and software; architectural and engineering activities; technical testing and analysis

Description

optoelektroniczne urządzenia pomiarowe
systemy wizyjne dla przemysłu
przetwarzanie obrazu
specjalizowane systemy automatyki