Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Orłowski - Patulski - Walczak Sp. z o.o.

Address

Bonifraterska 16/15, 00-213 Warszawa

Tel.

+48 226 356 868, +48 226 357 935, +48 226 351 345

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; primary education, preschools

Description

szkolenia z zakresu: prawa, zarządzania, marketingu, finansów
doradztwo organizacyjno-prawne z zakresu indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy