Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości im. O. Benignusa Jana Sosnkowskiego Zakonu Braci Mniejszych Warszawskiej Prowincji

Address

Koźmińskiego 36, 05-170 Zakroczym

Tel.

+48 227 852 208, +48 227 858 016

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; social work activities; church and religious organizations

Description

kursy trzeźwościowe dla AA, Al-Anon
wydawanie dwumiesięcznika "Trzeźwymi Bądźcie