Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy

Address

Olszanica 222, 38-722 Olszanica

Tel.

+48 134 617 450, +48 134 617 460, +48 134 617 362

Country

Poland

WWW

Email

Activity

youth hotels, student dormitories, campings; coffee shops, lounges and cafeterias; entertainment events, dancing halls, discotheques

Description

sauna, solarium, wynajem pokoi, kawiarnia, działalność rozrywkowa