Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów

Address

Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

Tel.

+48 225 794 100, +48 225 794 170

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; primary education, preschools; higher education, universities, polytechnics

Description

placówka doskonalenia nauczycieli
wydawanie książek i podręczników dla nauczycieli