Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o.

Address

Nalewki 5/40, 00-187 Warszawa

Tel.

+48 228 314 829

Country

Poland

WWW

Email

Activity

market research and public opinion polling surveys; primary education, preschools

Description

badania nad skutecznością, efektywnością i użytecznością działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe i instytucje publiczne
szkolenia z zakresu dziedziny ewaluacji