Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach

Address

Królowej Jadwigi 15, 26-617 Radom

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

udzielanie pomocy i upowszechnianie informacji slużących wyrównaniu szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie