Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Inżynierów Budownictwa RENOMA Sp. z o.o.

Address

Sępia 7/3, 53-143 Wrocław

Tel.

+48 713 617 820, +48 713 215 497

Country

Poland

WWW

Email

Activity

business and management consulting; architectural and engineering activities; technical testing and analysis

Description

usługi projektowe, doradztwo, nadzór inwestorski
ekspertyzy techniczne obiektów budowlanych
konsulting