Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Opieki Nad Dziećmi i Młodzieżą

Address

Konstytucji 3 Maja 18, 43-190 Mikołów

Tel.

+48 322 265 482

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

Żłobek Dzienny, opieka socjalna, żłobki