Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy - Filia nr 2, Zespół ds. Bezrobotnych

Address

Malczewskiego 52, 02-622 Warszawa

Tel.

+48 226 469 022, +48 228 448 309

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

niesienie pomocy