Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy - Dom Dziennego Pobytu

Address

Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Tel.

+48 226 119 380

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

placówka przeznaczona dla osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych ruchowo