Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy

Address

Pl. Czerwca 1976 r. 1, 02-495 Warszawa

Tel.

+48 224 784 111, +48 224 784 101

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

niesienie pomocy