Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

Address

Zakroczymska 6, 00-225 Warszawa

Tel.

+48 228 312 877, +48 228 313 209, +48 228 313 200

Country

Poland

WWW

Email

Activity

youth hotels, student dormitories, campings; primary education, preschools; social work activities

Description

Specjalne Przedszkole nr 343
Specjalna Szkoła Podstawowa nr 196
Specjalne Gimnazjum nr 153
internat