Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych im. Jana Siestrzyńskiego

Address

Łucka 17/23, 00-842 Warszawa

Tel.

+48 226 206 285, +48 226 242 891

Country

Poland

WWW

Email

Activity

youth hotels, student dormitories, campings; primary education, preschools; secondary education, high schools

Description

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 52
Liceum Profilowane nr 31
Technikum Uzupełniające nr 30
Szkoła Policealna nr 40
internat