Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dzieci Niesłyszących im. Marii Grzegorzewskiej

Address

Dworska 8, 54-144 Wrocław

Tel.

+48 713 513 468, +48 713 534 877, +48 713 536 469

Country

Poland

WWW

Email

Activity

primary education, preschools; secondary education, high schools; social work activities

Description

Przedszkole
Gimnazjum
Liceum Profilowane
Liceum Ogólnokształcące po ZSZ
Internat