Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o.

Address

Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

Tel.

+48 224 408 400, +48 224 408 430, +48 222 425 400

Country

Poland

WWW

Email

Activity

publishing, printing and reproduction of recorded media; computers services, hardware and software; market research and public opinion polling surveys

Description

publikacje informacji o cenach w budownictwie
programy kosztorysowe
szkolenia, konsultacje