Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Ośrodek Wspomagania Rodziny

Address

6 Sierpnia 1/5, 02-843 Warszawa

Tel.

+48 226 448 451, +48 226 448 050, +48 226 447 777

Country

Poland

WWW

Email

Activity

social work activities

Description

domy opieki dla dzieci, niesienie pomocy, poradnie rodzinne