Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Address

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

Tel.

+48 222 506 325, +48 222 506 326, +48 222 506 360

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs; social work activities

Description

administracja ochrony środowiska, poradnie rodzinne