Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Nasiennictwa - Delegatura Wojewódzkiego Inspektoratu Radom

Address

Młodzianowska 2, 26-610 Radom

Tel.

Country

Poland

WWW

Email

Activity

technical testing and analysis; state and commune administration, taxation and customs

Description

gospodarka rolna, badanie produktów