Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat Pracy

Address

Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

Tel.

+48 224 203 720, +48 224 203 723, +48 224 203 718

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe