Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach - Oddział w Bielsku-Białej

Address

Warszawska 5, 43-319 Bielsko-Biała

Tel.

+48 338 220 633, +48 338 217 070

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe