Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie - Oddział w Tarnowie

Address

Mostowa 7, 33-100 Tarnów

Tel.

+48 146 202 850, +48 146 202 862, +48 146 202 855

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, urzędy państwowe