Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowa Inspekcja Pracy - Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Address

Kopernika 29, 10-512 Olsztyn

Tel.

+48 895 274 275, +48 895 277 055, +48 895 276 862

Country

Poland

WWW

Email

Activity

state and commune administration, taxation and customs

Description

urzędy państwowe