Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowa Straż Pożarna - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2

Address

Rzemieślnicza 10, 30-363 Kraków

Tel.

+48 122 663 998, +48 122 663 884

Country

Poland

WWW

Email

Activity

fire services

Description

straż pożarna