Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Address

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

Tel.

+48 225 055 500, +48 801 233 554, +48 800 533 335

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

organizacje charytatywne