Database

map bounds

Country

Activity

Search Options

Name

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - Oddział Dolnośląski

Address

Szewska 6/7, 50-053 Wrocław

Tel.

+48 713 467 440, +48 800 533 335, +48 713 421 260

Country

Poland

WWW

Email

Activity

membership organizations

Description

organizacje charytatywne